POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Wprowadzenie

1.1

Poniższe zasady polityki prywatności (wraz z Warunkami Korzystania) stanowią podstawę, na której firma Beverage Partners Worldwide (Europe) AG (my, nas, nasz lub BPW) zbiera i wykorzystuje informacje osobowe od użytkowników, lub które użytkownicy udostępnią przez “www.nestea.pl” (strona internetowa).

1.2

Dokładamy wszelkich starań, by zasady zbierania takich informacji były możliwie najbardziej czytelne. Prosimy skontaktować się z nami w sytuacji, gdyby na poszczególne pytania nie było odpowiedzi w poniższych informacjach. Z przyjemnością udzielimy dodatkowych odpowiedzi.

 

2. Jakiego rodzaju informacje osobowe zbieramy?

2.1

Będziemy zbierać dane osobowe na temat Użytkownika w chwili ich udostępnienia na niniejszej stronie internetowej, to jest w chwili zamówienia subskrypcji biuletynów, złożenia prośby o informacje lub podczas interakcji z tą stroną internetową.

2.2

Zbierać będziemy dane osobowe następującego rodzaju:

-               imię i nazwisko użytkownika, adres, numer telefonu oraz adres e-mail;

-               informacje demograficzne, takie jak data urodzenia, płeć i kod pocztowy;

-               informacje udostępnione na niniejszej stronie internetowej, obejmujące – lecz bez ograniczenia do – informacje udostępnione w chwili złożenia prośby lub subskrypcji dowolnej usługi, stania się zarejestrowanym użytkownikiem lub wzięcia udziału w dowolnym konkursie lub promocji przez nas sponsorowanej;

-               informacje pochodzące z badań ankietowych, których możemy użyć do celów badawczych, jeśli użytkownik zechce wziąć w nich udział;

-               wiadomości, które użytkownik nam prześle, na przykład podczas zgłoszenia problemu lub przesłania komentarza na temat strony internetowej; oraz

-               dane na temat wizyt użytkownika na stronie internetowej, obejmujące – lecz bez ograniczenia do – informacji o ruchu, miejsca oraz treści, do których użytkownik uzyskuje dostęp.

 

2.3

Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, możemy łączyć dane osobowe udostępnione przez użytkownika z innymi informacjami nam udostępnionymi lub uzyskanymi od stron trzecich, na przykład podczas pozyskiwania informacji demograficznych na temat użytkownika.

2.4

Wszystkie powyżej wymienione działania wymagają zgody użytkownika. Niezależnie od akceptacji tych warunków użytkownik ma prawo do zmiany i poprawiania swoich danych osobowych.

 

3. W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkownika?

3.1

Możemy wykorzystać przechowywane przez nas  w następujący sposób:

-               reagując na prośby o udzielenie informacji;

-               celem umożliwienia użytkownikowi skorzystania z interaktywnych usług, na przykład wzięcia udziału w konkursach czy losowaniach nagród, jeśli użytkownik wyrazi taką wolę;

-               celem udzielenia użytkownikowi informacji marketingowych na temat naszych produktów lub usług (takich jak biuletyny), o które poprosi użytkownik, lub które według nas zainteresują użytkownika, kiedy użytkownik wskaże, iż życzy sobie kontaktu z nami w takich celach;

-               celem zapewnienia obsługi klienta i udzielenia wsparcia;

-               celem ulepszenia naszej strony internetowej, sposobu komunikacji, produktów i usług;

-               w celach badawczych;

-               celem zapewnienia, że treść strony internetowej przedstawiona jest w możliwie najbardziej efektywny sposób; oraz

-               w celach wymaganych lub dozwolonych przez prawo.

Dane osobowe na temat użytkownika mogą zostać poddane przetworzeniu poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), gdzie przepisy związane z ochroną danych osobowych mogą nie zapewnić ochrony na takim samym poziomie, jak w kraju, z którego użytkownik udostępnił swoje dane osobowe, lecz zanim to nastąpi, podejmiemy kroki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych użytkownika. Przekazanie danych poza EOG nastąpi na podstawie pisemnej zgody podmiotu, lub gdy jest to niezbędne dla wykonania umowy z użytkownikiem.

 

 

4. Preferencje marketingowe

4.1

Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, my lub nasze podmioty powiązane możemy udostępniać użytkownikowi informacje na temat produktów, usług i promocji, które w naszej ocenie mogą użytkownika zainteresować. Użytkownik może zmienić zdanie i w dowolnej chwili usunąć lub dodać swoją zgodę wysyłając wiadomość e-mail na adres Nestea-NationWebsiteInfo@bevpart.ch, dzwoniąc pod numer +41 (0) 447 770 600, lub pisząc na adres Baslerpark, Mürtschenstrasse 27, 8048 Zurich, Szwajcaria.

4.2

Wszystkie wiadomości e-mail oraz biuletyny pochodzące z niniejszej strony internetowej umożliwiają użytkownikowi rezygnację z otrzymywania dalszej poczty.

 

5. Pliki „Cookie”

5.1

Pliki „cookie” to małe pliki tekstowe umieszczane w pamięci komputera przez odwiedzane strony. Są one szeroko stosowane w celu usprawnienia działania stron, zwiększenia wydajności, jak również przekazywania informacji marketingowych właścicielom danej strony internetowej.

5.2

Więcej informacji na temat plików „cookie”, sposobu ich instalacji oraz kasowania tego rodzaju plików z dysku twardego znajduje się na stronie http://www.allaboutcookies.org, choć należy mieć świadomość, że w chwili uniemożliwienia instalacji plików „cookie” można nie mieć możliwości korzystania z wszystkich funkcji na niniejszej stronie internetowej.

5.3

Możemy wykorzystywać pliki „cookie” do:

-               utrzymywania połączenia użytkownika z niniejszą stroną internetową;

-               anonimowo liczyć odwiedzających tę stronę internetową;

-               rejestrować kraj zamieszania użytkownika oraz jego preferowany język;

-               w celach związanych z bezpieczeństwem.

5.4

Zastrzegamy sobie prawo w przyszłości do porównania informacji pozyskanych z plików „cookie” z informacjami podanymi przez użytkownika w celach wyjaśnionych w niniejszych zasadach polityki prywatności.

 

6. Zgłoś znajomego

Jeśli użytkownik wyśle znajomemu wiadomość e-mail lub kartę z niniejszej strony internetowej, podane przez użytkownika informacje (nazwiska i adresy e-mail) zostaną jednorazowo wykorzystane w celu nawiązania kontaktu, po czym nie będą dłużej przechowywane przez BPW. Dane znajomego zostaną zarejestrowane na stronie wyłącznie w sytuacji, gdy zechce on zarejestrować się podczas swojej wizyty na stronie.

 

7. Czy udostępniamy dane osobowe użytkownika innym osobom?

 

7.1

Nasze podmioty powiązane

Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę, możemy udostępnić dane osobowe użytkownika naszym podmiotom powiązanym w celu usprawnienia naszej działalności i obsługi niniejszej strony internetowej, oraz – jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę – w celach marketingowych. Wśród naszych podmiotów powiązanych znajdują się The Coca-Cola Company, Nestle S.A., Beverage Partners Worldwide S.A.

7.2

Nasi partnerzy

Co jakiś czas możemy podjąć specjalną współpracę z innym przedsiębiorstwem, które nie jest własnością ani nie jest podmiotem powiązanym z BPW celem uruchomienia dodatkowych funkcji na tej stronie internetowej. Taka szczególnego rodzaju współpraca może zostać nawiązana z kontrahentami, sponsorami oraz stronami internetowymi podobnych marek. Wszelkie dane osobowe, jakie użytkownik udostępni na jednej ze stron internetowych podobnych marek zostaną udostępnione tym partnerom. Biorąc udział w działaniach lub podając swoje dane osobowe na takich stronach podobnych marek użytkownik wyraża również zgodę na udostępnienie swoich danych tym stronom trzecim. Z uwagi na fakt, że owe strony trzecie będą wykorzystywać dane osobowe zgodnie z własną polityką prywatności, na ich stronach internetowych prosimy zasięgnąć informacji na temat zasad ich polityki prywatności.

 

7.3

Nasi podwykonawcy, przedstawiciele oraz nasi dostawcy

Możemy skorzystać z usług dostawców stron trzecich, którzy wyrazili zgodę na zachowanie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, do pomocy w prowadzeniu naszej działalności, obsłudze niniejszej strony internetowej lub administracji działań w naszym imieniu. Możemy udostępnić dane osobowe użytkownika takich stronom trzecim w takim ograniczonym zakresie. Na przykład, jeśli uczestnik weźmie udział w konkursie i zdobędzie nagrodę, udostępnimy jego dane osobowe naszym przedstawicielom zajmującym się zarządzaniem grami i promocjami.

 

7.4

Inne organizacje

Dane osobowe użytkownika możemy udostępnić stronom trzecim:

-               w zakresie dozwolonym przez prawo;

-               w przypadku przeniesienia własności, aktywów lub w przypadku upadłości lub bankructwa BPW, w którym to przypadku możemy udostępnić dane osobowe użytkownika ewentualnym sprzedawcom lub nabywcom lub administratorom takiego przedsiębiorstwa lub aktywów;

-               w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapobieżenia lub wykrycia oszustwa;

-               jeśli będziemy mieli obowiązek ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych celem zastosowania się do przepisów prawnych, lub celem wprowadzenia w życie lub zastosowania naszych Warunków Korzystania lub innych umów; lub też w celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa lub tychże naszych klientów lub innych stron trzecich. Obejmuje to wymianę informacji z innymi przedsiębiorstwami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwem i redukcji ryzyka kredytowego; lub

-               celem ochrony interesów lub bezpieczeństwa BPW i innych odwiedzających tę stronę internetową.

 

8. Co się dzieje z danymi osobowymi użytkownika kiedy łączymy się odnośnikiem do innej strony?

8.1

Strona internetowa może zawierać odsyłacze do oraz z innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności ani za treść takich innych stron internetowych. Zalecamy, by po połączeniu się z inną stroną internetową poprzez odnośniki na niniejszej stronie, zapoznać się z zasadami polityki prywatności stron należących do stron trzecich.

 

9. W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika?

9.1

BPW dokłada uzasadnionych starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Na niniejszej stronie internetowej zastosowano środki bezpieczeństwa chroniące przed utratą, nadużyciem i zmianą informacji pozostających pod kontrolą BPW.

 

 

9.2

Niektóre szczególne operacje chronione są bezpiecznym protokołem SSL, np. podczas edycji profilu demograficznego użytkownika. Protokół SSL (Secure Sockets Layer) jest metodą ukrywania informacji i zapobiegania przed przechwyceniem i odczytaniem informacji przesyłanych pomiędzy klientem (komputerem użytkownika) a serwerem (stroną internetową).

 

 

10. Dostęp do danych osobowych użytkownika

Udostępnienie danych osobowych przez użytkownika jest całkowicie dobrowolne, a użytkownik ma prawo ich nie udostępniać. Użytkownik ma prawo do dostępu, usunięcia, aktualizacji lub poprawienia swoich danych osobowych, które przechowujemy zgodnie z przepisami Unii Europejskiej na temat ochrony danych osobowych. Zgłoszone nam żądanie dokonania zmian może podlegać opłacie, której wysokość nie przekroczy kwoty dozwolonej przez stosowne przepisy. Zgłaszając prośbę o udostępnienie danych prosimy skorzystać z poniższych danych kontaktowych.

 

 

11. Aktualizacja danych osobowych użytkownika

 

11.1

Użytkownik może sprawdzić i zaktualizować informacje przez nas przechowywanych:

-               Wysyłając wiadomość e-mail na adres: NesteaWebsiteInfo@coca-cola.com

-               Wysyłając list na adres pocztowy:

Beverage Partners Worldwide

Baslerpark, Mürtschenstrasse 27,

8048 Zurich, Szwajcaria.

Po otrzymaniu takiego zgłoszenia zaktualizujemy nasz rejestr w możliwie najkrótszym terminie.

 

12. Czy wprowadzimy zmiany w polityce prywatności?

 

12.1

Zastrzegamy sobie prawo do dokonania zmian w niniejszej polityce prywatności. Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie po upływie 14 dni od opublikowania ich zmodyfikowanej wersji na stronie serwisu i poinformowania o tym fakcie użytkowników za pomocą funkcjonalności Serwisu, np. w drodze stosownego komunikatu.

 

12.2

Zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony, gdyż dalsze korzystanie z niniejszej strony internetowej po wprowadzeniu zmian zasad polityki prywatności jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez użytkownika na takie zmiany.

 

13. Kim jesteśmy

13.1

Niniejsza strona internetowa jest własnością oraz jest obsługiwana przez firmę Beverage Partners Worldwide (Europe) AG (numer rejestracji CH-020.3.021.991-4), której siedziba znajduje się pod adresem Baslerpark, Mürtschenstrasse 27, 8048 Zurich, Szwajcaria. Nasz numer VAT to 551 179.  Firma jest także administratorem danych osobowych użytkowników.

13.2

Chcąc uzyskać więcej informacji na temat zasad naszej polityki prywatności prosimy napisać na adres:

Beverage Partners Worldwide

Baslerpark, Mürtschenstrasse 27, 8048

Zurich, Szwajcaria.